História obce

Obec je doložená z roku 1618 ako Also Komarnik, neskôr ako Nisny Komarnik (1773); maďarsky Alsókomárnik. Obec patrila panstvu Makovica.

Obyvatelia – drevorubači zhotovovali začiatkom 17. storočia šindle. Rozsiahle lesy v 19. storočí vlastnil gróf Vestphalen.

V roku 1787 mala obec 32 domov a 237 obyvateľov, v roku 1828 mala 33 domov a 253 obyvateľov. Od roku 1863 bola tu v prevádzke parná píla, od roku 1870 zápalkáreň.

V rokoch 1880 – 1910 tu bolo veľké vysťahovalectvo. Na rozhraní 19. a 20. storočia tu bol prieskum naftových ložísk. Počas I. svetovej vojny bola obec takmer úplne zničená. Zápalkáreň, píla a mlyn prestali pracovať v roku 1918.

Za I. ČSR pracovali obyvatelia väčšinou v lesnom hospodárstve a značná časť obyvateľov sa vysťahovala. Počas prechodu frontu v októbri roku 1944 bola obec úplne zničená, po oslobodení obnovená a vyznamenaná Radom Červenej hviezdy.

Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci. Časť obyvateľov pracovala v lesnom hospodárstve a v priemyselných podnikoch vo Svidníku, Krajnej Poľane a Košiciach