Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
Zmluva o poskytnutí NFP pre MOaPS v obci Nižný Komárnik13.02.202413.02.2024Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky2e1cf_Zmluva (1).pdfViac
30/11/2023Zmluva o zriadení grantového účtu pre projekt MOaPS30.11.202330.11.2023Prima banka Slovensko, a.s.,f69cd_Zmluva o grantovom účte.pdfViac
1/2023Zmluva o dielo č. 1/2023 - Objavovanie krásy kultúrnej pamiatky v obci (dotácia z rozpočtu PSK)06.11.202331.10.2023Tomáš Lipnický TOMIc12f6_Zmluva o dielo.pdfViac
682/2023/OPRZmluva č. 682/2023/OPR o poskytnutí dotácie z PSK09.08.202310.07.2023Prešovský samosprávny krajab105_Zmluva - PSK.pdfViac
23/34/054/1251Dohoda č. 23/34/054/1251 s ÚPSVaR - § 54 - PUPN15.06.202301.06.2023Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejovf5db5_Dohoda - § 54 - PUPN.pdfViac
23/54/054/1237Dohoda č. 23/54/054/1237 s ÚPSVaR - § 5415.06.202326.05.2023Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov78b34_Dohoda - § 54.pdfViac
23/34/054/379Dohoda z ÚPSVaR o vykonávaní AČ formou MOS - PUPN03.05.202303.05.2023Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov9ec46_Dohoda o vykonávaní AČ formou MOS - PUPN.pdfViac
1423476Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany03.05.202303.05.2023Dobrovoľná požiarna ochrana SR4d040_Zmluva DHZ 2023.pdfViac
ZLP-VT-2023-0408Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS13.04.202313.04.2023DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)bbd2c_Zmluva o prevode výpočtovej techniky (2).pdfViac
23/34/054/109Dohoda s ÚPSVaR podľa § 54 - 6 UoZ15.03.202323.02.2023Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov659cb_Dohoda s ÚPSVaR podľa § 54 - 6 UoZ.pdfViac
22/34/054/347Dohoda s ÚPSVaR podľa § 54 - 2 UoZ15.03.202326.10.2022Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov427cd_Dohoda s ÚPSVaR podľa § 54 - 2 UoZ.pdfViac
22/34/010/112Dohoda s ÚPSVaR podľa § 1015.03.202314.12.2022Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov08552_Dohoda č. 22-34-010-112 podľa § 10.pdfViac
22/34/012/123Dohoda s ÚPSVaR podľa § 1215.03.202317.12.2022Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejovda8f2_Dohoda č. 22-34-012-123 podľa § 12.pdfViac
Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu15.03.202310.01.2023Technické služby mesta Svidník1a2f3_Dodatok k zmluve o TKO.pdfViac
Darovacia zmluva o darovaní tabletu15.03.202314.02.2022Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republikyfdff7_Darovacia zmluva.pdfViac
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia s podporou KULTMINOR19.10.202209.09.2022Divadlo Alexandra Duchnoviča8156e_Zmluva o odohratí divadla.pdfViac
646/2022/OPRZmluva o poskytnutí dotácie26.07.202229.06.2022Prešovský samosprávny kraj43d09_Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK.pdfViac
1422 450Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR26.07.202209.05.2022Dobrovoľná požiarna ochrana SR05b27_Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO.pdfViac
Kúpna zmluva26.07.202223.05.2022Marián Varcholikf6dd5_Kúpna zmluva (1).pdfViac
1/2022Zmluva o účinkovaní26.07.202207.05.2022Michal Hermanovskýc26a8_Zmluva o účinkovaní.pdfViac