Dokumenty
DátumNázovPopisPríloha
12.10.2023Oznámenie o zasadnutí OZ - 17.10.2023c7fb5_Oznámenie o zasadnutí OZ.pdf
25.07.2023Spoločný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí MAS Dukla na obdobie 2019 - 20274cb42_Projekt.zámery Nižný Komárnik.xlsx4cb42_Spoločné PHSR MAS Dukla - tlač.pdf