Dokumenty
DátumNázovPopisPríloha
25.07.2023Spoločný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí MAS Dukla na obdobie 2019 - 20274cb42_Projekt.zámery Nižný Komárnik.xlsx4cb42_Spoločné PHSR MAS Dukla - tlač.pdf