VZN
DátumNázovPopisPríloha
14.12.2023VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024 a nasledujúce obdobie2dcdf_VZN č. 1-2023 (1).pdf
15.11.2023VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Návrh05b5f_VZN č. 1-2023.pdf
24.08.2022VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Nižný Komárnik01295_VZN č. 3-2022 (1).pdf
24.08.2022VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Nižný Komárnike68ba_VZN č. 2-2022 (1).pdf
24.08.2022VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nižný Komárnik3e93d_VZN č. 1-2022 (1).pdf
20.07.2022VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Nižný Komárnik - Návrh535d2_VZN č. 3-2022.pdf
20.07.2022VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Nižný Komárnik - Návrh8c700_VZN č. 2-2022.pdf
20.07.2022VZN č. 1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nižný Komárnik - Návrh2b1ae_VZN č. 1-2022.pdf
13.12.2021VZN č. 2/2021 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Nižný Komárnikebe71_VZN č. 2-2021.pdf
13.12.2021VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 a nasledujúce obdobie74219_VZN č. 1-2021.pdf
18.11.2021VZN č. 2/2021 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Nižný Komárnik - Návrhf5e39_VZN o udržiavaní čistoty a poriadku - návrh.doc
18.11.2021VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 a nasledujúce obdobie - Návrhf4bb1_VZN o miestnych daniach 2022 - návrh.pdf
12.03.2021VZN obce o nakladaní s komunálnými odpadmi ... na území obce NK ENVIPAK č. 2-2016bb0d0_VZN obce o nakladaní s komunálnými odpadmi ... na území obce NK ENVIPAK č. 2-2016.docx
30.04.2020VZN č. 1-2020 o ochrannom pásme pohrebiská v Nižnom Komárnikub78cc_VZN č. 1-2020 o ochrannom pásme pohrebiská v Nižnom Komárniku.pdf
18.03.2020Návrh VZN č. 1-2020 o ochrannom pásme pohrebiska Nižný Komárnik b7c80_Návrh VZN č. 1-2020 o ochrannom pásme pohrebiska Nižný Komárnik.docx
18.12.2019VZN č. 3-2019 o zriadení a štatúte DHZO 52242_VZN č. 3-2019 o zriadení a štatúte DHZO.pdf
17.12.2019VZN č. 1-2019 o miestnych daniach a miestnych poplatkochc8e23_VZN č. 1-2019 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch.pdf
17.12.2019VZN č. 2-2019 o podmienkach prideľovania nájomných bytov34995_VZN č. 2-2019 o podmienkach prideľovania nájomných bytov.pdf
02.12.2019 Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch72835_Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch.doc
02.12.2019Návrh VZN č. 2-2019 o prideľovaní nájomných bytovca1ad_Návrh VZN č. 2-2019 o prideľovaní nájomných bytov.doc