Oznamy
DátumNázovPopisPríloha
15.12.2020Oznámenie o konaní OZ - 19.12.2020e2029_Oznámenie o OZ.jpg
15.12.2020Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník - oznámenie72db0_Oznam z RUVZ.jpg
08.12.2020Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Terénny asistent Covid40c23_Oznámenie o vyberovom konaní.pdf
25.11.2020Oznámenie o konaní OZ - 30.11.2020c6fc6_Oznámenie o zasadnutí OZ - 30.11.2020.jpg
13.10.2020Oznámenie o vykonávaní geodetických činnosti na území obce4ac56_oznam o geodetických činnostiach.pdf
25.09.2020Oznámenie o konaní OZ - 29.09.2020 fcff7_Oznámenie o konaní OZ - 29.9.2020.pdf
22.09.2020Oznámenie o vydávaní nájomného za užívanie pôdyf024b_Oznámenie o vydávaní nájomného.jpg
27.07.2020Oznámenie o dobrovoľnej dražbe f05eb_Oznam o dražbe.pdf
26.06.2020Oznámenie o konaní OZ - 30.06.2020 c947a_Oznámenie o konaní OZ 30.06.2020.pdf
22.06.2020Oznámenie o strategickom dokumente9287d_Oznámenie o strategickom dokumente.pdf
10.06.2020Oznámenie o dobrovoľnej dražbe eff5c_Oznámenie o dobrovoľnej dražbe.pdf
30.04.2020Oznámenie o premávke autobusových spojov od 1.5.2020 7f6de_Oznámenie o premávke autobusových spojov od 1.5.2020.docx
23.04.2020Oznámenie o konaní OZ 27.04.202020084_Oznámenie o konaní OZ - 27.04.2020.docx
07.04.2020Oznámenie o zrušení autobusových spojov počas Veľkej noci 025e1_Oznámenie o zrušení autobusových spojov počas Veľkej noci.docx
24.03.2020Oznam HaZZ9f15d_Oznam HaZZ.docx
17.03.2020Oznámenie občanom 7c950_Oznámenie občanom.docx
11.03.2020Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbef8ebb_Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe.pdf
27.01.2020Oznámenie o konaní OZ 30.01.2020ddf2a_Oznámenie o zasadnutí OZ - 30.01.2020.pdf
12.12.2019Oznámenie o konaní OZ 16.12.2019d4cbf_Oznámenie o zasadnutí OZ - 16.12.2019.pdf
20.11.2019Oznámenie o konaní OZ 25.11.2019 49508_Oznámenie o zasadnutí OZ - 25.11.2019.pdf