Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Zachádzanie autobusových spojov do obce k OcÚ 06.02.201906.02.2019398b8_Zachádzanie autobusových spojov do obce k OcÚ.pdf
Voľby prezidenta SR 2019 06.02.201906.02.2019b952d_Voľby prezidenta SR2019.pdf
Verejná výhláška21.11.201821.11.20187926b_Verejná výhláška.pdf
Informácie pre občanov 21.11.201821.11.20180dd95_Informácie pre občanov.pdf
Uverejnenie výsledkov13.11.201813.11.20182965d_Uverejnenie výsledkov.pdf
Stretnutie s dôchodcami 22.10.201822.10.2018eabe7_Stretnutie s dôchodcami.pdf
Zoznam zaregistrovaných starostov 26.09.201826.09.2018db2b4_Zoznam zaregistrovaných starostov.pdf
Zoznam zaregistrovaných poslancov 26.09.201826.09.201855d6e_Zoznam zaregistrovaných poslancov.pdf
Vydávanie nájomného rok 2018 18.09.201818.09.201873ffb_Vydávanie nájomného rok 2018.pdf
Prerušenie dodávky elektriny október 201818.09.201818.09.20181e27c_prerušenie dodávky elektriny október 2018.docx
Oprava NN siete v obci 13.09.201813.09.2018f2aeb_Oprava NN siete v obci.docx
Menovanie zapisovateľa MVK 21.08.201821.08.20189a849_menovanie zapisovateľa MVK.pdf
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu volieb09.08.201809.08.201890293_Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu volieb.pdf
Informácie pre voličov v rómskom jazyku 11.07.201811.07.2018fcf9f_Informácie pre voličov v rómskom jazyku.pdf
Informácie pre voličov SJ 11.07.201811.07.20186a929_Informácie pre voličov SJ.pdf
Pozvánka - Deň matiek 03.05.201803.05.201859bb2_Pozvánka - Deň matiek.pdf
Prerokovanie ÚP PSK Prešov14.03.201814.03.201888174_Prerokovanie ÚP PSK Prešov.pdf
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií 06.03.201806.03.2018c8ff4_Zber, separácia a recyklácia použitých batérií.docx
Príloha č. 1 Výmer04.01.201804.01.2018c04a4_Príloha č. 1 Výmer.xlsx
Výzva na predkladanie cenových ponúk04.01.201804.01.2018e6cf6_Výzva na predkladanie cenových ponúk.pdf