Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Vyhláška o identifikácii a registrácii ošípaných13.10.202013.10.20204a66a_Vyhláška.pdf
Registrácia chvou13.10.202013.10.202051ecf_Registrácia chovu.pdf
Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat (13.10.202013.10.2020b7711_Registrácia chovu ošípaných - príloha č. 2.docx
Africký mor ošípaných - registrácia chovov13.10.202013.10.20208c3b3_Africký mor ošípaných - registrácia.pdf
Tlačová správa o sčítavaní obyvateľstva, domov a bytov 202129.09.202029.09.2020e46ce_Tlačová správa.docx
Vystúpenie činoherného súbrou realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín16.09.202016.09.202015b6a_Vystúpenie činoherného súboru.jpg
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov19.08.202019.08.202071e34_Zber, separácia a recyklácia batérii.docx
Verejná vyhláška - Rozhodnutie10.08.202010.08.20208a0ff_Verejná vyhláška - rozhodnutie.pdf
Letné tvorivé dielne pre deti a mládež 30.07.202030.07.20207f8a6_Letné dielne.jpg
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie30.07.202030.07.20201c9fe_Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie.pdf
Verejná vyhláška 08.07.202008.07.2020a69ee_Verejná vyhláška.pdf
Zber, separácia a recyklácia batérií 30.06.202030.06.20201c642_Zber, separácia a recyklácia batérií.docx
Príloha č. 4 - Zmluva o dielo - návrh 05.05.202005.05.20205102f_Príloha č. 4 - Zmluva o dielo - návrh.docx
Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia05.05.202005.05.20200d018_Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia.zip
Príloha č. 2 - Výkaz, výmer 05.05.202005.05.202008022_Príloha č. 2 - Výkaz, výmer.xlsx
Príloha č. 1 - Cenová ponuka05.05.202005.05.202082cdf_Príloha č. 1 - Cenová ponuka.doc
Výzva na predloženie ponuky 05.05.202005.05.2020f06a5_Výzva na predloženie ponuky.pdf
Vyhlásenie času nebezpečenstva vzniku požiaru 08.04.202008.04.20201dee9_Vyhlásenie času nebezpečenstva vzniku požiaru.docx
Uznesenie vlády č. 207 zo 6.4.2020 08.04.202008.04.20209567a_Uznesenie vlády č. 207 zo 6.4.2020.pdf
Opatrenie ÚVZ SR - hygienika o povinnosti nosiť rúška26.03.202026.03.20205784e_Opatrenie ÚVZ SR - hygienika o povinnosti nosiť rúška.pdf