Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov20.06.202220.07.20220b5ca_Sken_20220620.jpg
Záverečný účet obce za rok 2021 - návrh14.06.202214.07.2022d2758_Záverečný účet obce rok 2021 - návrh.doc
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov08.06.202208.07.202216a5d_info letak mach insa (2).docx
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov31.03.202230.04.2022bea27_info letak mach insa (1).docx
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru28.03.202228.04.20224f587_Vyhlásenie času ZNVP.docx
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov09.12.202109.01.2022b0b56_info letak mach insa.pdf
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov pod VN/VVN09.12.202109.01.20224ea20_VSD Nižný Komárnik.docx
Hodujme a veseľme sa - Projekt podporený z rozpočtu PSK29.11.202129.11.2021e4d97_Foto spolu (1).pdf
Opatrenia podľa COVID automatu pri 3. stupni ohrozenia20.10.202120.11.202179527_Príloha č. 1 -Opatrenia podľa COVID Automatu (1).docx
Upozornenie a oznámenie vlastníkom o plánovanom výrube - NN vedenie21.09.202121.10.2021e3f0e_Oznámenie o výrube stromov pod NN vedením.pdfe3f0e_Výzva - NN vedenie.pdf
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov20.09.202120.10.2021409bb_info letak mach insa.docx
PSK - Európsky týždeň mobility17.09.202117.10.202114f75_ETM_akcie plagat_FINAL-01.jpg14f75_ETM_akcie plagat_FINAL A3_spadavka 3 mm.pdf
Záverečný účet obce za rok 2020 - návrh15.06.202115.07.2021c51bc_Záverečný účet obce rok 2020 - návrh.doc
Lockdown od 01.01.2021 04.01.202104.01.202181b77_Lockdown od 1.1.2021.docx
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov25.11.202025.11.2020c932e_Zber, separácia.docx
VSD - Výzva12.11.202012.11.2020028bc_VSD - Výzva.pdf
Celoplošné testovanie v obci Nižný Komárnik 30.10.202030.10.2020e37dc_Celoplošné testovanie.docx
SODB 2021 - Tlačová správa 21.10.202021.10.2020617b5_SODB 2021.docx
Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky 20.10.202020.10.2020b9b04_Opatrenie.pdf
Opatrenie ÚVZ SR - rúška 20.10.202020.10.2020238a2_Opatrenie ÚVZ SR - rúška.pdf