Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Voľby prezidenta SR10.01.202410.02.2024599c4_Rozhodnutie SR.pdf
Záznam z výberového konania na pozície MOaPS20.12.202320.01.2024de1dc_Záznam z VK.pdf
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov07.12.202307.01.20248fb5f_info letak mach insa novy.pdf
Výberové konanie na pracovnú pozíciu01.12.202301.01.202410834_Výberové konanie.pdf
Výsledky volieb do NR SR 2023 - Zápisnica02.10.202302.11.202331dfc_Zápisnica z volieb do NR SR.pdf
Revitalizácia kultúrneho priestranstva - Stavebné povolenie28.09.202328.10.202342af6_Verejná vyhláška - stavebné povolenie.pdf
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov26.09.202326.10.2023f2d90_info letak mach insa.pdf
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK08.09.202308.10.202351dbb_Adaptačná stratégia PSK.pdf
PHSR PSK 2021 - 203008.09.202308.10.202362dae_PHSR PSK 2021 - 2030.pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Revitalizácia kultúrneho priestranstva03.08.202303.09.202351e6b_Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf
Rozhodnutie predĺžení platnosti Územného rozhodnutia - Suntel Slovakia, s.r.o.02.08.202302.09.2023cd6bf_Rozhodnutie.pdf
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK12.07.202312.08.2023e109b_Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia.pdf
Záverečný účet obce za rok 202210.07.202310.08.2023eac9a_Záverečný účet obce rok 2022.doc
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu09.08.202309.08.20239fb67_Zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o hlasovací preukaz.pdf
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti26.06.202326.07.2023578a3_Utvorenie okrsku a určenie miestnosti na voľby.pdf
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov20.06.202320.07.2023982b0_info letak mach insa novy.pdf
Certifikát za rok 2022 o množstve triedeného zberu komunálneho odpadu15.06.202315.07.2023e3e80_Certifikát.pdf
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja15.06.202315.07.2023433f6_PSK - informácia k strategickému dokumentu.pdf6579f_Strategický dokument PSK.pdf
Záverečný účet obce za rok 2022 - Návrh14.06.202314.07.20238cb2b_Záverečný účet obce rok 2022 - návrh.doc
Informácia pre voliča v rusínskom jazyku15.06.202315.06.20233a0c0_Informácia pre voliča v RJ.pdf